Privacyverklaring HL Events VOF (hierna te noemen Petrol & Wine)

Bij het bezoek aan de website van PETROL & WINE – worden gegevens verzameld over uw bezoek. Dit Privacy Statement heeft daardoor het doel u te informeren over de wijze waarop PETROL & WINE gegevens over uw bezoek aan https://www.petrol-and-wine.nl/ verzameld en welke gegevens het betreft.

 

Definities

Verantwoordelijke: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of te samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft; Verwerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen; WBP: Wet Bescherming Persoonsgegevens AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

 

Over PETROL & WINE/HL EVENTS

HL Events is een eenmanszaak en heeft het volgende  Kvk nummer en BTW nummer;

  • HL Events VOF
  • 0651126482
  • IBAN: NL 81 ABNA 0636241114
  • BTW: NL 8594.98.050 B01
  • KVK: 73378666

 

Wettelijk Kader

Het verzamelen van gegevens over uw bezoek aan onze website, waarbij het IP-adres, de herkomst van uw bezoek en de bezochte onderdelen van onze website met bezoekduur worden geregistreerd, verricht PETROL & WINE op basis van Art 8 lid f van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en artikel 6 lid 1 sub f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De betreffende wetsartikelen behandelen het gerechtvaardigd belang van een verantwoordelijke voor de gegevensverwerking waaronder ook de verzameling van persoonsgegevens in het kader van marketingdoeleinden geschaard kan worden. In het geval het invullen van een contactformulier ten behoeve van het downloaden van whitepapers en vergelijkbare documenten dan wel voor het aangeven van interesse om door een van de medewerkers van PETROL & WINE teruggebeld te worden, acht PETROL & WINE dat verwerking van de door u ingevoerde gegevens plaats vindt op basis van artikel 8 lid a WBP en artikel 6 lid 1 sub f van de AVG. Dit artikel behandelt de uitdrukkelijke toestemming van betrokkene. Tevens heeft PETROL & WINE beveiligingsmaatregelen genomen om ingevulde formulieren veilig (encrypted) te verzenden via een SSL-certificaat.

 

Doelen van de verwerking en verzameling van gegevens

PETROL & WINE verzamelt gegevens over uw bezoek aan de website ten behoeve van een optimale sitebeleving en ten behoeve van marketingdoeleinden. In het kader van deze acties vult PETROL & WINE de door u verzamelde gegevens aan met gegevens die publiekelijk beschikbaar zijn van bronnen zoals openbare DNS-diensten en openbaar beschikbare social media informatie. In daaropvolgende marketingacties kunnen uw gegevens op basis van telefonisch of e-mailcontact worden aangevuld met nadere contact- en bereikbaarheidsgegevens. De door PETROL & WINE verzamelde gegevens zijn zakelijke gegevens van personen die interesse in PETROL & WINE hebben getoond door onder andere het bezoek van de website.

 

De door PETROL & WINE verzamelde gegevens naar aanleiding van het website bezoek zijn:

IP-adres, afgeleide bedrijfsnaam op basis van het IP-adres, bezochte pagina’s van de website, bezoekduur per pagina, herkomst van het bezoek aan de website van PETROL & WINE. De verzamelde gegevens naar aanleiding van een ingevuld formulier zijn: voornaam en achternaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer.

In de nadere verwerking van gegevens kunnen deze gegevens worden aangevuld met gegevens over het bezoekadres en zakelijke werkdagen en – tijden ten behoeve van bereikbaarheid. Het verzamelen van gegevens over uw bezoek vindt plaats door middel van zogenoemde tracking cookies. Bij het bezoek aan de website van PETROL & WINE wordt u hiervan op de hoogte gesteld en geeft u toestemming voor het gebruik van deze cookies. U kunt in de instellingen van uw browser de toestemming voor het gebruik van tracking cookies standaard deactiveren. Bent u eerder akkoord gegaan met het gebruik van analytische cookies en/of tracking cookies en wilt u deze toestemming intrekken, dan kun u dat doen door op de hiernavolgende knop te drukken. Toestemming voor cookies intrekken.

 

Verwerkers en verstrekking aan derde partijen

De door PETROL & WINE verzamelde gegevens over uw bezoek aan de website worden niet verstrekt of verkocht aan derde partijen, behoudens in die gevallen waar PETROL & WINE dit op basis van de wet- of regelgeving verplicht is.

 

Uw rechten

Conform de wet heeft u het recht de door PETROL & WINE over u verzamelde persoonsgegevens in te zien, dan wel om deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of verwijdering en vernietiging van deze gegevens te verlangen. Een verzoek tot inzage, aanvulling, verbetering, verwijdering of vernietiging zal binnen redelijke termijn doch uiterlijk binnen 4 weken door PETROL & WINE beantwoord worden. Een verzoek tot inzage, aanvulling, verbetering, verwijdering of vernietiging van uw persoonsgegevens kunt u indienen bij de Functionaris.

 

Gegevensbescherming van PETROL & WINE

De functionaris gegevensbescherming van PETROL & WINE is op de volgende wijze bereikbaar:

Plichten PETROL & WINE

PETROL & WINE verplicht zich de door PETROL & WINE verwerkte persoonsgegevens naar aanleiding van de bezoeken aan onze website en de verdere verwerking en verrijking daarvan zorgvuldig te laten plaatsvinden en passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen te implementeren en te handhaven om toegang door onbevoegde medewerkers of derde partijen, corruptie van gegevens of onbedoelde vernietiging te voorkomen.

Tevens zal PETROL & WINE persoonsgegevens die niet noodzakelijk zijn voor het gerechtvaardigd belang verwijderen uit de gegevensverwerkingen.

Pin It on Pinterest

× Wil je direct contact?